pühapäev, 20. september 2015

RAHVATERVISE seadus ehk andkem ekstreemsed emad kohtu alla!

Selle kirjutise võib liigitada irisev-irooniline alla. Üks lause jäi sellest nädalast kõrva helisema. Need emad tuleks kohtu alla anda – need, kes oma lastele MMS-i andsid! Ma ei lahka allpool MMS-i ega ka ühtegi teist isolaati ega ravimit -  ma olen aastaid kutsunud ise mõtlema ja oma keha austama tervikliku elustiili ja terviktoidu abil. Kas MMS on hea või halb, seda otsustage ise. Mina ei ole tarbinud, mina ei tea.

Mina olen kohtu alla andmise poolt! Igal juhul anda! Ainult, et keda? Kas müüja või ostja? Või hoopis müüjale kauplemisloa andnu? Või kohtu alla peaks minema see, kes inimeste mõtlemisvõime kaotamist propageerib?
Meil kehtib juba ammusest ajast üks suurpärane seadus – au kirjapanijale ja au seaduse vastuvõtjatele. Seaduse nimi on „Rahvatervise seadus“. Täismahus loe seda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/115032011017?leiaKehtiv
Seaduse eesmärk on – tsiteerin: Käesoleva seaduse eesmärk on inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga.
Selgitatud on ometi kord, mis on rahvatervis:
1) rahvatervis – teadus ja kunst haiguste ennetamiseks, eluea pikendamiseks ning vaimse ja füüsilise tervise edendamiseks ja tugevdamiseks ühiskonna organiseeritud jõupingutuste kaudu;
 2) tervis – inimese füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult puuete ja haiguste puudumine;
 3) tervisekaitse – inimese tervisele ohutu elukeskkonna tagamisele ning elukeskkonnaga seonduvate tervisehäirete ja haiguste vältimisele suunatud tegevus;
 4) tervise edendamine – inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine;
 5) haiguste ennetamine – inimese haiguseelsete seisundite varasele avastamisele suunatud tegevus ja meetmed haigestumise vältimiseks;
 6) tervisekasvatus – teabe sihipärane levitamine ja inimese harjumuste kujundamine tervise säilitamiseks ja tugevdamiseks;
 
Ja te rikute kõik seadust – te kõik, kes mööda poode ringi kõnnite. Te jätate teavitamata teadmatusega löödud ühiskonna juhid ja seadusemehed.
Seadus ütleb selgelt füüsilise isiku kohustuste kohta:
"Avalik- ja eraõiguslik juriidiline isik ning füüsiline isik informeerib viivitamatult tervisekaitse riikliku järelevalve asutust ja kohalikku omavalitsust avariidest ja olukordadest, mis võivad halvendada inimeste tervist ja elukeskkonda."

Nii meie kohalikku, kui Euro statistikat lugedes on aru saada, et Eesti on alkoholisurmade ja alkoholismi poolest Euroliidu medalikohal. Peavoolu meditsiin väidab, et suitsetamine on seotud kopsuvähi ja teiste kopsuhaigustega. Siis kas sina füüsilise isikuna oled täitnud oma kohust ja teavitanud alkoholi ja suitsu müügist poodides? Ma ei tea, kas suits on kahjulik või mitte, kuid kui see on suitsupakile peale kirjutatud, siis peaks see olema laiatarbe  kättesaadavusest ehk toidupoest eemaldatud. Sinu kohus füüsilise isikuna on teavitada ühiskonda tervist kahjustava ainese leiust.

"Avalik- ja eraõiguslik juriidiline isik ning füüsiline isik ei tohi levitada inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivaid ideid, arvamusi, veendumusi ja muud teavet sõnas, trükis või muul viisil."

Siin tuleks küll keegi kohtu alla anda. Kes lubab müüa poes inimestele kahjustavat alkoholi, suitsu jms? Kes on alkoholitööstuse loonud ja saab sellest kasu? Alkohol on olnud kaua riigi monopol. Üks asi on alkohol meditsiinis. Viina, piirituse ja mõne muu kange alkoholi vormis.
Kuid, millise eesmärgiga on poodides müügil PUUVILJAMAITSELISED, PUUVILJA värvusega, PUUVILJALÕHNALISED lahjad alkohoolsed joogid? Kes on selleks sihtgrupiks, keda jooma meelitatakse? Kas mitte lapsed? Kes vajavad värvilist magusamaitselist ja -lõhnalist reklaami, pakendit, toodet. Need on ju lapsed! Kui kedagi kohtu alla anda – siis kas lapsed? Või need, kes on peibutustooted välja mõelnud? Või emad, kes lastele taskuraha annavad? Või riik, kes seda kõike lubab? Tundub, et kohtu alla võiks minna kõik!
Kui märgitakse, et MMSi koostisosa on puhastusvahendi komponent. Siis kuidas peaks inimene reageerima sellise näite puhul, et kunstlik toiduvärv erütrosiin laste kommides ja aines, mis Coca Colas tapab lehetäisid pärineb palju hullemast, kui pesuvahend ja nii on erütrosiin  tunnistatud mürgiseks. Hoolimata sellest, on see lastele suunatud toidus olemas. Kes tuleks nüüd kohtu alla anda? Miks selline kära pesuvahendi pärast, kui kaupluste letid ägavad kunstlike ainete nimistute all? Kui meie lapsed olid ammu enne MMS-i väga haiged. Kui räägitakse, kuidas inimesed on surnud - juues marjalõhnalist ja värvilist klaasipuhastusvedelikku! Miks ei võiks täies mahus propageerida terviktoidu: marjade, puuviljade, aedviljade söömist suures mahus. Miks on vaja see kodukeemia, alkoholi, suitsu, loomse toidu ja ka ravimite sisse ära peita, et emasid eksitada ja lapsi petta?


Seadusest veel:
Tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise põhiülesanded on:
 1) üksikisiku, perekonna ja rahva tervise väärtustamine;
 2) abinõude süsteemi väljatöötamine, seadustamine ja rakendamine laste tervisliku arengu tagamiseks, nakkuslike ja mittenakkuslike, kutse- ja muude haiguste ärahoidmiseks ja vähendamiseks, varajase suremuse ja invaliidistumise vähendamiseks, elukvaliteedi paranemiseks ja töövõimelise ea pikenemiseks;
 3) elukeskkonna uurimine ja selle ohutegurite hindamine, inimese terviseseisundi jälgimine ning prognoosimine sõltuvalt elukeskkonna seisundist;
 
Kui perenaistele suunatud raamatud ja blogid on täis soovitusi Coca Cola omadustest putukamürgina ja WC puhastusvahendina, siis kas selle vedeliku jootmine lastele on ekstreemsus või meditsiini poolt heakskiidetud tegevus. Kohtu alla läheks nüüd kes? Arstid? Riik? Emad? Lapsed? Tootja? Ei keegi? Lapsed jooge! Emad kasutage tualetipuhastajana? Kui arstid ütlevad, et on ok ja poes müüakse, siis ongi ok? Sel juhul – kui müüakse MMS-i, miks on AINULT ema süüdi? Kui alkohol kahjustab aga seda müüakse, kui suits kahjustab ja seda müüakse, siis mil moel peaks üks ema arvama, et MMS on kahjulik – rohkem kahjulik kui Coca Cola, alkohol, suits?
Pool aastat tagasi tundis üks 5 klass tunnis vaarikalõhna (või oli see maasika). Õpetaja ja kaasõpilaste seltskonnas, oli 10 aastane poiss hakanud kasutama marjalõhnalist e-sigaretti. Nii ohutu? Üks õpilane kutsuti selle kooli arsti juurde! Mitte see, kes e-sigaretti tarbis; vaid see, kes taimetoitu sõi! Kas pole jube: laps sõi vaarikaid! Tuleks karistada vanemaid? Teine tarbis vaarikamaitselist sigaretti. See on ok?
Kui paratsetamool on aines, mida mitmete riikide arstid peavad lastele ohtlikuks, siis kes tuleks kohtu alla anda, kui meie arstid seda noortele emadele müüvad? Arst? Ema? Imik? Riik? Kui apteek on täis ravimeid, mis ühes maailmaotsas on kohtuvaidluses ja tunnistatakse ka ohtlikuks – siis kui see teave jõuab Eestisse pool aastat hiljem või üldse mitte, siis kuidas on kohtu alla andmisega?
Apteek on täis kemikaale, mis on lõpuni uurimata. On ravimid, mille kohta uuringud annavad teada, et retseptiravimitest ca kuni 90% võib olla võltsitud. Eestis ei ole? Meie riik on nii superkindel? Kes tuleks kohtu alla anda, kui inimesel hakkab apteegist ostetud ravimist halb? Apteek? Inimene? Arst? Riik?
Eelmisel aastal oli üks tudeng praktikal haiglas. Öösel toodi insuldi saanud mees. Valveõde püüdis panna uriinikateetrit. Ei osanud panna, teine õde ka ei osanud. Praktikant, kes oli alles eelmise praktika aegu saanud arstilt juhendamist, pakkus ennast. Ei – sina praktikant ei tohi. Õde surus kateetri jõuga sisse - sest pehmelt ei läinud. Praktikant teadis, et kui ei lähe, tuleb tagasi tõmmata ja uuesti proovida. Jõudu kasutada ei tohi. Teda ei kuulatud. Patsient oli haiglas kõnevõimetuna kolm päeva ja omakestele tundus ta imelikuna, närvilisena, midagi öelda tahtvana. Selle kolme päeva jooksul ei tulnud tilkagi uriini. Kui ülevaatust tegev arst lõpuks kateetri välja tõmbas – purskas uriin välja. Kes tuleks kohtu alla anda? Arst? Valveõde? Praktikant? Insuldi saanud mees? Riik?
Kuulake oma lähedasi – Eesti on nii väike ja igaühe kogukonnas on keegi, kes töötab haiglas, hooldekodus, kiirabis. Kuulake, mida inimesed räägivad. Mida räägivad praktikandid, pensionile jäänud med.õed! Ja ma ei ütle, et arstid on süüdi - patsient teeb otsuse, sestap on nad võrdsed. Niisama palju, kui arst ulatab ravimi - patsient laua taga küsib ja nõuab seda. Kes tuleks kohtu alla anda sel juhul? Saaja või andja?

Ma ei leia ühtegi ametkonda; ei politseid, ei meditsiini, ei päästeametit, kus ei oleks tehtud vigu. Kui nii, siis me peaksime kohtu alla andma kõik! Olgu võrdne kohtlemine!
Mis on ekstreemsus – me ei tea. Kas koolides müüdavad narkootikumid oleks aluseks anda kohtu alla kogu haridussüsteem? Või ainult õpilased - müüjad ja ostjad? Vägivald koolis, haiglates, vanglates, sõjaväes. .. Kõik kohtu alla?

Mida tähendab üleskutse emadele, et ärge olge ekstreemsed? Mis on ekstreemsuse tunnus või selle tagajärg? Kas raske haigus ja surm?
Kas ma pean siit järeldama, et niipea, kui keegi on raskelt haige – on ta olnud ekstreemne? Väga tuntud inimesed on Eestis kirjutanud raamatutes ja esinenud teles, ja tunnistanud, et neil on vähk vms raske haigus. Kas nad tuleks anda kohtu alla? Miks nad haiged on? Kuidas me teame, et nad on olnud korralikud seadusekuulekad kodanikud ja võtnud ainult neid tablette, mida meditsiin lubab?  Mis saab siis, kui seadus muutub, ravim muutub kasulikust ohtlikuks?
Kas iga haiglas surnud laps on õigesti surnud laps ja milline surnud laps ei ole õigesti surnud?
Kas täiskasvanu, kes liigtarbib alkoholi, narkootikumi, suitsu, rahusteid – on õige kodanik – tal on ju lapsed. Kas alkohoolik ja narkosõltlane on õige vanem ja MMS-i vanem on vale vanem? Kuidas me tõmbame selle piiri? Seaduslik mürgitamine ja ebaseaduslik mürgitamine. Kliinikumi lehel on infolehel selline tekst: Eesti ühiskond on alkoholiseerunud. Alkoholiga seonduvad vigastussurmad nõuavad Eestis ligikaudu 1500 inimelu aastas, mis on 8 korda rohkem ühe miljoni elaniku kohta kui Saksamaal. 60% raskete vigastuste põhjuseks on Eestis alkohol. Lisaks suureneb maksa alkoholitõvega haigete arv ja suremus maksatsirroosi. Tasub teada, et veinimaal Ungaris on suremus maksatsirroosi 100 000 mehe kohta 20 korda kõrgem kui alkoholi piiratud kättesaadavusega Norras ja Rootsis. Alkoholist põhjustatud inimkaod ja majanduslik kahju on Eestis viimastel aastatel võtnud ulatuse, mis seab ohtu riigi ja rahva olemasolu. On vajalik, et igaüks teadvustaks endale alkoholi liigjoomise ohte ning aitaks kaasa negatiivse hoiaku kujundamisele alkoholi liigtarvitamise suhtes.

Miks me suuname voldiku noorele inimesele? Miks me juhime tema tähelepanu alkoholi kahjulikkusele, kui poed on täis neile mõeldud värvilisi ja magusaid jooke? Kes voldikut vajavad?
Sestap tuleks kohtu alla anda ikkagi kõik; kes on haiged (nad on olnud ekstreemsed), kes ostavad, kes müüvad, kes surevad, kes lubavad müüa, kes lubavad osta. Jne.

Kas riik saaks nõuda, et inimene teaks iga ostetud kauba puhul, et see on õige või vale. Sest lõppude lõpuks – meid on õpetatud mitte mõtlema ja käima juhiste järgi. Targemate inimeste juhiste järgi. Meid on õpetatud, et kui on dr inimese nime ees, siis kõik on õige. Meid ei ole õpetatud iseseisvalt arutlema, otsustama. Me oleme õpetatud vastuvaidlematult käsku täitma. Koolist alates on õpetaja klassi ees, kes teab. Ja mõelda võid ainult nii ja mitte teisiti. Kui teisiti, siis saad halva hinde! Ja nii me harjume hinde järgi elama - kes meid hiljem hindab? Peavoolu meedia, meditsiin, ühiskond. 

Meid on EELKÕIGE ÕPETATUD, et isoleeritud aines purgis tuleb sisse juua maitsest ja keha reaktsioonist hoolimata. Meid on õpetatud, et selline apteegipurgi moodi väljanägev aines on ravim ja rohi. Me ei tohi pidada terviktoitu, liikumist, tervislike valikuid terviseks. Meile kirjutatakse iga päev, et meie toit ei taga meile seda, mida vajame. Kes tuleks kohtu alla anda? Meid ei ergutata küsima ja mõtlema ja analüüsima purgis isoleeritud ainest. 

KÕIK ajakirjad ja ajalehed kubisevad isolaatide reklaami all. Me ju tahame, et reklaam levitaks ja teavitaks ja MÜÜKS. Sestap andkem kohtu alla kõik meediaväljaanded ja reklaami tellijad koos reklaami tegijatega! Me väidame, et meedia annab inimesele teada. Ja siis materdame surnuks selle ülimas segaduses ema – kes tahab, et tema laps oleks terve. Sest ta on harjutatud otsima abi purgist, pudelist, poest. Sest ta tahab abi kohe. Ja seda kohe ja kiiresti abi lubavad mitte ainult alternatiivravi pakutavad isolaatide purgid, vaid ka peavoolu apteegis pakutavad purgid - tee, mis tahad, võta pill ja kõik saab korda. JA MIS PEAASI - ema saab "peksa" iga kord, kui lapsega midagi juhtub. Sest meie Lääne ühiskonnas on suremisest rääkimine tabu. Sureminegi on kõige halvem - me hoiame inimesi rohtude najal vegetatiivses seisundis, kohutavas viletsuses ja peidame eesriide taha vanaduse, viletsuse ja surma. 

Selline on meie peavoolu haiguste ennetamise valem. Ja see meeldib patsiendile. Miski ei ole kergem, miski ei ole lihtsam. Kes hakkab nägema vaeva söömaks puu- ja aedvilju, kui poed lokkavad vitamiinijookide, vitaminiseeritud vee, vitaminiseeritud makaronide, piima jms järele. Kui letid on lookas meeletute mägede ülimagusa, ülirasvase, ülitugeva toidu-joogi all, mille 100grammist võib küllalt olla mitmeteks päevadeks. Kui väike süst haiglas paneb su magusalt magama seniks, kuni skalpell mõne valusa paistes tüki välja lõikab.
Me kõik oleme oodatud kohtupinki! Seal hakkamegi edaspidi kokku saama.
Ma kirjutasin mitte selleks, et kaitsta purgikesi kokku ostvaid emasid – vaid selleks, et näidata – nad ei oska, nad ei tea, kuidas leida see õige. Nad ei tea, mis on õige ja kui palju nad peavad tegema? Näpp ühiskonna meediast näitab: sa oled halb ema! Selle uskumuse all on kõik naised lookas. 
Kas lapse haiguse puhul on õige jätta ta haiglasse? Või otsida ravi mujalt? Millisel juhul käitub ema õigesti. Kas siis, kui arstide poolne ravi lõpeb surmaga või siis kui alternatiivravi lõpeb surmaga? 

Paar aastat tagasi, kirjutas üks perearst madala hemoglobiiniga äsja viirushaigust põdenud väikelapsele rauasiirupi. Selle tulemusena sattus väike inimene maksatursega suurlinna lastehaigla intensiivoskaonda. Arstid, kes lapse tervist taastada püüdsid, tulid hiljem ema juurde ja ütlesid: Vaadake, et te enam kunagi lapsele raualisandeid ei anna! Keda peaks ema kuulama? Kes on kohtu alla vaja anda? Kas ema tegi õigesti, et läks oma lapsega teise arsti juurde? Või oleks olnud õigem lasta ühe arsti juhtimisel lapsel surra? On see ema ekstreemne?

Või siis, kui ta midagi ei tee ega vali – kas siis on käitutud õigesti või valesti? Keegi ei tea. On ainult ühiskonna juhtivad meediakangelased, kes tõmbavad vee peale igale emale – ükskõik, mida ta ei teeks või tegemata ei jätaks. Millised on täna maailma tuntuimad ja kuulsamad kirjanikud, sportlased, lauljad, teadlased jne - just need, kes tegid seda, mida ei peetud õigeks. Eestis neid pole - me oleme kuulekad kodanikud ja suures osas alkoholiuimas. 

Ema annab alati oma parima. Võib-olla riik ja peavoolu meditsiin on meie kõigi ema (nagu varem oli seda kirik) ja ka tema annab oma parima.
Igaljuhul meie ühiskonnal on (maksu)raha, et osta kerge- ja raskerelvastust ja kui meie lapsed on suureks kasvanud ning pääsenud MMS-ist, siis võivad nad alkoholist ilusti läbiimbununa, võtta relva ja minna kaitsma meid kõiki.


5 kommentaari:

 1. See lõpp meeldis mulle kõige enam veel!

  VastaKustuta
 2. Hullu maailma ilmekalt kirjeldav artikkel. Samas hästi näitav, kui suhteline kõik maailmas on...ka seadused, mis käivad tihti risti.

  VastaKustuta
 3. Blogisse saabunud mürgiste kommentaaride järgi (mida ma ei avalda) on massi soov kedagi karistada siiski väga suur. Paistab, et inimestel on vajadus oma sapp välja lasta kedagi karistades - parem, kui tappes. Mis ma oma artikliga öelda tahan ehk kuhu välja jõuan on see, et nii nagu kogu loodus on seda teinud miljoneid aastaid - teeb seda ka inimene. Ja teeb jätkuvalt hoolimnata oma tsiviliseeritusest - ta õpib ainult katse - eksituse meetodil. Meile ei meeldi see, kui on kirjutatud targad raamatud ja tehtud seadused - inimene ikkagi proovib ja ikkagi eksib. Eksivad kõik: arstid, emad, isad, politseinikud, õpetajad, kokad, lapsed, tootjad, tarbijad jne. Emadele öeldakse, et ära anna tundmatut kraami. Kui arst aga annab "tuntud" kraami ja laps sureb või satub intensiivosakonda? Kui öeldakse, et ära joo - siis miks meil on nii suur alkoholi läbimüük. Kui eksib ema, siis tema ka kannab niikuinii juba suurt karistust - see on tema laps. Ekslik on arvata, et laps on ühiskonna isiklik omand. Või keegi on konkreetselt süüdi, kui lapsega midagi juhtub. Inimestega juhtub kogu aeg midagi ja elu näitab, et ei ole võimalik seda ära hoida. Kui arst eksib, siis hoolimata sellest kannab ema karistust. Usalduse eest. Alati kannab ema karistust, kui eksib keegi teine. Mitte kunagi ei saa me tagada seda, et mitte keeegi ei proovi tundmatut ja seda, et mitte keegi ei eksi. Me oleme kõik inimestena seotud ja ühte materdades-kohtu alla andes-üles puues, oleme kõik vastutavad. Kõik on seotud igaühe eksimusega. Ja ainult eksimustest õpitakse. On muidugi ulmeromaane, kus ollakse tulevikus ja kõik on välistatud: haigused, eksimused, vead. Kõik on kontrolli all! Soovid sa elada sellises paigas. Vaevalt - kuidas pääseks mahasurutud mürk välja? Kui ei saa kedagi süüdi mõista! Kohtupinki lähevad seega kõik; nii süüdistajad, kui ka süüdlased:)

  VastaKustuta
 4. Ma küsin neilt, kelle kommentaare ma ei avalda: Miks sina - ühiskonna juhtiv liige - lubad Eestis müüa midagi sellist, mis inimest kahjustab? Sina oled koos tarbijatega samas pingis. Esimese kivi viskab see ... Viha tuleneb hirmust, viha süüdi mõista tuleb hirmust oma eksimuste eest.

  VastaKustuta
 5. lisaks alkoholile ja muule Sinu poolt kirjeldatule see Ritalini jt amfetamiinisarnaste ravimite andmine ATH ja autistlikele lastele oleks ka oluline ja mõjuv paralleel, mis võiks inimesi mõtlema panna. -- need ravimid ei ole kindlasti tervislikumad kui MMS.

  VastaKustuta

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.