teisipäev, 9. märts 2021

D vitamiini megadoos hõrendab luidInimesed otsivad imerohtu, millel poleks kõrvalmõjusid. Kahjuks! On kõigil ainetel - looduslikel ja inimese poolt kokkupandutel olenevalt doosist kõrvalmõjud. Nii et kui me puutume kokku mõne väidetava imerohuga - vitamiinide megadoosidega, MMSga, CBDga, eeterlike õlidega, taimsete segudega: tilkade, pulbrite, teradega - tuleks suhtuda kahtlusega imelistesse lubadustesse ja otsida need kõrvalmõjud üles. ☝☝☝

Apteegiravimit müüakse pika juhendiga, kus seadusest tulenev kohustus märkida ära kõrvalmõjud - isegi, kui neid esineb tuhandete inimeste hulgast ühel.  Seda heidetakse nn Big Pharmale ehk ravimitööstusele ka kõvasti ette - ma ei võta sellist ravimit, millel on nii palju kõrvaltoimeid. Ja paralleelselt tegutseb Big Natural ehk loodustoodete äri, mis asetab oma toodangu toidulisandite jms alla ning ei oma kohustust pakendile märkida allergiaid, kõrvaltoimeid, toksilisi doose. Sageli kohtab neti terviselehtedel või terviseriiulitel tooteid, kuhu on märkamatult kirjutatud - "ei vastuta". Ehk vastutab ostja ja tarbija. Läksid õnge, siis vaata ise kuidas saad. 

Ka loomulikul elustiilil: toit, trenn, uni ja stressi majandamine võib muutuda toksiliseks. Trenn on on äärmiselt vajalik, ületreening võib su tappa. Sama toiduga jne

Olen blogis varasemalt palju kirjutanud D vitamiinist. See vitamiin on hetkel tänaste loodusliku tervise lubaduste tipus. Kuid nagu iga vitamiiniga, millelt palju oodatakse, on ka sellega nii, et suur tükk ajab suu lõhki. D vitamiin on väga oluline ja seondub eelkõige luude tervisega. Ja nagu iga hea asi, paistab tema mõju teatud kogusest muutuvat vastupidseks. 

Siit võib lugeda 3 aastat kestnud topelt-pimedast randomiseeritud kliinilisest uuringust, mille keskmes oli tavalise ja megadoosis D vitamiini mõju luude tervisele.

Effect of High-Dose Vitamin D Supplementation on Volumetric Bone Density and Bone Strength: A Randomized Clinical Trial

JAMA-s avaldatud uuringus oli tervetel täiskasvanutel, kes said 3 aastat 4000 või 10000 RÜ D-vitamiini, luude mineraalitihedus madalam kui neil, kes said 400 RÜ päevas, mis viitab D-vitamiini suurte annuste lisamise võimalikule kahjule.

Tervete täiskasvanute seas põhjustas ravi D-vitamiiniga 3 aasta jooksul annusega 4000 RÜ päevas või 10 000 RÜ päevas võrreldes 400 RÜ-ga statistiliselt olulise madalama radiaalse BMD; sääreluu BMD oli oluliselt madalam ainult 10 000 RÜ päevases annuses. Luu tugevuses ei olnud olulisi erinevusi. Need leiud ei toeta D-vitamiini suurte annuste lisamise kasulikkust luude tervisele.

ASBMR lehelt võib leida:

ABSTRACT: Kolm aastat kestnud suure annuse D-vitamiini lisamine (400 RÜ, 4000 RÜ, 10 000 RÜ) tervetele inimestele vanuses 55 kuni 70 aastat (seerum 25 (OH) D 30–125 nmol / L uuringu alguses) andis tulemuseks negatiivse annuse-reaktsiooni suhte luutiheduse ja tugevuse suhtes. Selles uuringus uuriti samuti, kas meestel ja naistel tuleb vastus erinev. Kokku 311 osalejat (53% meessoost) päevas D vitamniini 400 RÜ said 109 inimest (mees = 61, naine = 48), 4000 RÜ said 100 inimest (mees = 51, naine = 49) ja 10 000 RÜ said 102 inimest (mees = 53, naine = 49). Osalejaid  kontrolliti 6, 12, 24 ja 36 kuul. Lõplik analüüs hindas luu tugevust. Hinnati ka tasakaalu, füüsilisi funktsioone ja kliinilise biokeemia parameetreid. Ravi 4000 RÜ või 10 000 RÜ-ga võrreldes 400 RÜ-ga põhjustas naistel TtBMD kadu, kuid meestel seda ei täheldatud. Kolme aasta pärast kaotasid naised 1,8% (400 RÜ), 3,8% (4000 RÜ) ja 5,5% (10 000 RÜ), samas kui mehed kaotasid 0,9% (400 RÜ), 1,3% (4000 RÜ) ja 1,9% (10 000) RÜ) käsivarre luul. Sääreluu piirkonnas olid kahjumid TtBMD-s väiksemad, kuid järgisid sarnast suundumust. Luude tugevusega olulisi koostoimeid ei esinenud. D-vitamiini lisamine 4000 RÜ või 10 000 RÜ-ga, võrreldes 400 RÜ-ga päevas, põhjustas TtBMD suuremat kadu 3 aasta jooksul tervetel naistel, kuid mitte meestel. Need tulemused on kliiniliselt olulised, kuna D-vitamiini kirjutatakse täiendavalt postmenopausis naistele osteoporoosi ennetamiseks. Meie leiud ei toeta D-vitamiini suurte annuste lisamise kasulikkust luude tervisele ja suurendavad emaste kahjustamise võimalust. 
© 2020 Ameerika luu- ja mineraaliuuringute ühing (ASBMR).

Veel avaldati hiljuti randomiseeritud uuring D vitamiini mõjust Covid-19le. Ma ei teagi, miks peaks üldse  uskuma, et kui ilmneb uus haigus, nii see ka esirinna müügis olevate väidetavate imerohtude abil seljatatud saab. 


Kokkuvõttest:
D-vitamiini kasutamisel COVID-19 ennetamiseks ja selle sümptomite leevendamiseks säilib ebakindlus.

Geneetilisel eelsoodumusel D-vitamiini kõrgema taseme ja D-vitamiini puudulikkuse väiksema tõenäosuse korral ei ole tõendeid seosest SARS-CoV-2 nakkuse või COVID-19 raskusega pärast nakatumist.

Meie töö toetab praegust NICE väidet, et olemasolevate tõendite põhjal ei tohiks D-vitamiini pidada SARS-CoV-2 nakkuse kaitseks ega selle raskuse leevendamise viisiks.

Kui joon alla tõmmata, siis kõik mida me teame D vitamiini kohta - me ei tea sellest sittagi ...