teisipäev, 18. november 2014

Vaimne esmaabi MD David Hawkins

Milline tee on vaimne ja milline on see kannatuste tee, mida sa pea läbi käima:). Kui sa alljärgnevat loed võid leida end veidi värskema pilguga vaatavat nii toitumisstiilide omavahelisele võitlusele, kui miks mitte ka toidulisanditööstuse taktikale (asudes patusena ehk puudujäägis olevana hirmu jumala käsu järgi tegutsema). Kas sinu tervis peaks jõudma sinuni läbi valu, kannatuse, piirangute, läbi suure hirmu, või vihkamise ehk peab sul olema piisavalt raha, et omandada "õige" tehnika-pudelike?

Psühhiaater Hawkinsi kirjatükis viidatakse nii mõnelegi asjale, mis on eelnevalt juba blogis lahti seletatud. Seega loe ka varasemaid postitusi: Sõltuvus
 
Psühhiaater D.R. Hawkins raamatust Healing and Recovery: 
Oma vaimse teekonna alguses oleme naiivsed. Me eeldame, et kõik, millel on küljes silt „vaimne“ on kõrgeim tõde, igati põhjendatud ja midagi sellist, mida võib kinnitada sisemise kogemusega. Avastame aga, et asi ei pruugi üldse nii olla ja see, mida nimetatakse vaimseks õpetuseks võib olla Teadvuse Kaardi skaala igas punktis – alates päris põhjast, kus õpetus on kirja pandud nende poolt, kes õpetavad tõe juurde jõudmist läbi viha, kuni nendeni, kes on täidetud lõpmatu armastusega. Me leiame, et paljud raamatud on negatiivses energiaväljas, mis tähendab, et inimene võib selle õpetuse tulemusena olla palju halvemas seisundis ja tõest palju kaugemal, kui enne lugemist. Peaaegu pooled tavapärasest vaimse kirjanduse raamatupoe raamatutest on tegelikult fiktsioon.

Kui me vaatame lähemalt vaimsuse teemat üldse, siis leiame, et siin ei olegi kindlate piirjoontega juhendeid inimesele, kes esmakordselt asub vaimsetele otsingutele või naaseb selle teema juurde kunagi hilisemalt, lähtuvalt uuestitärganud huvist. Iga õpetus kinnitab, et ta esindab tõde, seega kinnitused ei ole kaalukad põhjused. Leiame samuti, et järgijate arv ja õpetaja glamuursus ning rikkus sel konkreetsel teel ei ole üldse õiged näitajad – järgijate arv ei tähenda midagi ja kõige parimad müügimehed omal alal on sageli kõige fiktiivsemad.
Väidetav õpetaja võib omada üsna palju järgijaid, kuid me avastame, et energiaväli liigub negatiivses suunas ja teadvuse energiavõnge on siin väga madal.  Jõudes lähemale suurtele valgustunutele, keda on tunnustanud terve inimkond, siis on näha, et energiaväli liigub alati positiivses suunas. Võnked on alati 600 ja 700 juures.  Me näeme, kuidas suured õpetajad – need, keda nimetatakse avataarideks – kes on siin planeedil vaid väga lühikese ajavahemiku, muudavad maailma nägu ja inimkonna uskumustesüsteemi, luues täiesti uue tervikliku konteksti ja väärtuste kogumi, kuna nende jõud ja energia olid niivõrd kõrge võnkega.
Esimene küsimus, mida endale iga õpetuse puhul küsida on: Mis on selle õpetuse tase? Sellest on abi, kuna laps meis on alati naiivne ja süütu. Süütus seevastu aga ongi see, mis viib eksiarvamuseni, kuna lapse süütu meel ei oma eristamisvõimet.
On ilmne, et kui keegi hakkab tegelema vaimse õpetusega, mille võnge on alla 200, saab ta negatiivseid kogemusi. Kuid vastupidiselt sellele, vaimne õpetus, mille võnge on üle 200, juhib armastuse poole. Armastuse, mis on parim kindlustus iga vaimse katastroofi vastu. Võid küsida, kas õpetus, õpetaja või raamat on kõrge võnkega. Ei saa küsida, kas see on õige või vale; kasulik on lihtsalt välja uurida võnke tase.
Kui õpetus on alla 200, näiteks Vihkamine, siis öeldakse sulle et Jumal vihkab sind, sinu käitumist, sinu ihasid ja sinu inimlikkust. Seega on see Vihkamise Jumal, energiaväli on negatiivne, võnkudes kõigest 20, 30 või 40 piirimail. See on rohkem surma, kui elu Jumal. Enesevihkamine ja sisemine enesehävitamise tunne tuleneb sellisest õpetusest.
On eksistentsialismi õpetused, mis keskenduvad inimese lootusetusele. Need baseeruvad mineviku kummardamisel, mil oli suur osakaal kurbusel ja enesehaletsusel. On õpetused ja õpetajad, kes väljendavad ja kasutavad ära Hirmu energiavälja, mille korral kogeb inimene hirmu Jumala ees – on karistav Jumal. Ka see energiaväli on negatiivse suunaga ja jätkab hirmu külvamist.

Kõik need negatiivsel väljal tegutsevad vaimsed õpetused aga omavad väga veenvana kostuvaid esindajaid. Nad sarnanevad poliitikutega religioosses või vaimses maailmas ja on vägagi vilunud ning enesekindlad. Kontrollides nende energiavälja suunda, leiame, et nende hirmu õpetus on negatiivne ja destruktiivne.  Nähes neid esinemas televisioonis, võiksime hääle maha keerata ja vaadelda nende nägu ning liigutusi, mis sageli väljendavad sõnadest hoopis erinevat.
Testides leiame, et sellised inimesed teevad meid nõrgaks ja see omakorda näitab, et õpetus ei kanna endas Tõde. 
Viha tasandil kannab õpetus endas viha, konflikte ja religioosseid sõdu, kuna on loomult võistlev ning väga hea poliitilise kättemaksujumala pildi edastamisel. Kuna siin on tegemist polarisatsiooniga, nähakse Jumalat, kes karistab mitteuskujaid. Selline tegutsemisviis on keskne paljudes õpetustes.

Sageli on vaimsesse kriisi jõudmise üheks põhjuseks see, et inimesed unustavad, et nad ise on läbi enda kavatsuste algatanud protsessi ja nende kogemus saab olema tulemus küsitud küsimuse, võetud kohustuse ja tõeotsingute teele pöördumisega.
Vaadates meele jõudu, võime näha, kuivõrd üliolulised on selle uskumused. Sel on võime üles tuua inimese elus see oluline, mida konkreetselt vajatakse. Sageli kriisi keskel on inimene unustanud, et nad tegelikult on ise seda soovinud ja küsinud mingi asja ilmnemist, mida on vaja tervendada. 
Seega see, mis kellegi elus parajasti juhtub, ei ole kunagi viga ega eksitus. See on täpselt see, mida on vaja üles tõsta, vaadelda, aru saada, alistuda (aktsepteerida), uute konteksti asetada (hinnangutest loobuda), tervendada ja andestada.  
Paluda inimestel tuua välja midagi, mis tuleneb negatiivsest energiaväljast, annab segaduse ja ärrituse; seega on üsna ohtlik liikuda ükskõik millise vaimse õpetuse juurde, mis sisaldab sisevaatlust, hingelisi otsinguid ja puhastumist, kui see ei võngu vähemalt 540 ja enam. Madalama võnkega õpetus on sama ohtlik, kui panna iseennast operatsioonilauale ja lasta oma kõht lahti lõigata arstil, kellel ei ole mingeid kirurgi oskusi. Me ei lase teise kursuse meditsiinitudengil kõhtusid haiglas lahti lõigata. Selle asemel lubame seda teha kellelgi, kellel on vastav teadmine. Just nimelt kõrgema teadvuse võnkega energiatel on selline jõud. On vajalik suurt teadmist ja jõudu, et avada kellegi sisemus ja hakata seda uurima.

Taibates Jumala tõelist olemust, saame aru, et see, mis on jumalik on tingimusteta. Seda, mis seab tingimused ja seega ka piirangud, ei saa jumalikuks nimetada. Tingimusteta jumalikkus on see, mis ravib. Kõrgema võnkega õpetus ei muretse inimese staatuse või raha pärast ja samuti puudub igasugune soov kontrollida inimese isiklikku elu. Siin ei ole mingit „valesti tegemist“ või ühegi elu aspekti tühiseks kuulutamist. Turvalise sisekaemuse ruumi loomine vajab õpetajat, kellel puudub tahtmine kedagi ära kasutada või kahjustada ning seetõttu on õpetaja oma printsiipide elav näide. Selline õpetaja väldib järgijate ärakasutamist „ürituse nimel“ või „teatud põhjusel“. Välditakse samuti vastuolude süvendamist „meie“ ja „nemad“ vahel, mis on ka väga levinud.
Näeme, et turvaline vaimne õpikeskkond on õpetajate päralt, kes ei ole huvitatud inimese rahast, elus tehtavatest valikutest või isiklikust elust. Paljud neist hoopis keelduvad küsimustele vastamast. Selle asemel, nad toovad näiteid ja räägivad õpetuse põhimõtetest. Ja seejärel jääb õpilase enda teha, kuidas ta need põhimõtted oma ellu rakendab. Tulemuseks ei ole „valesti tegemisi“. Mida madalam on õpetuse/õpetaja energiaväli, seda rohkem näevad nad negatiivset iga inimese käitumises. Kõiki asju võib näha „valesti tegemise“ positsioonilt, kuna võnkesageduste skaala alumises otsas on lõputult „valesti tegemisi“, elu paistab lõputute vigade jadana. Kõik inimese impulsid, bioloogia, instinktid, kavatsused, psühholoogia, isegi tema vaimsed ambitsioonid ja soovi olla vaimsetel otsingutel oskab pilkav skeptik maha teha. 
Valgustatud isikud skaala ülemises otsas ütlevad, et kõik on Jumal ja see „asi“ on üksnes see mis on. Nad ei pane mingeid kitsendusi või hinnanguid asja „vale“ või „õige“ poolele. Nad näevad kogu loomise pühadust.
Väga hea näide puhtast õpetusest on Anonüümsed Alkohoolikud (AA). AA ei võta mingit seisukohta selles osas, kas sa jood või mitte. Nad ei püüa sulgeda alkoholitööstust ega ei veena sind joomist lõpetama. Öeldakse, et neile, kel on probleem, saavad nad pakkuda oma kontseptsiooni ja tulemused võivad olla järgmised. Ei mingit „valesti tegemist“. Keegi ei otsi mingit võimu ega soovi kedagi ekspluateerida. AA ei oma valdusi, tiitleid, valitsust, ehitisi ja ei mingit glamuuri. Lihtsalt puhas vaimne õpetus, mis laseb indiviidil näha tõde enda jaoks ja soovi korral rakendada seda oma ellu. AA kalibreerib tasandil 540. See energiaväli ravib ja on positiivse suunaga. Loomulikult märgib AA, et sõltuvusest ei vabaneta ilma sisemise vaimse kasvu ja arenguta.
Mõned inimesed, kes on ennast pühendanud vaimsele tööle või metafüüsilistele õpingutele, võivad hakata arvama, et nad teevad valesti, kuna võivad jääda haigeks (kehaline haigus). On väga oluline aktsepteerida seda, mis füüsilisel tasandil ilmneb, vaadelda seda oma enda teadvusega punktist, et kõik mis üles meie elu vaatevälja tuleb, on tulnud, et selle saaks tervendada. Selle asemel, et häbeneda ennast, kui kehalise haigusega vaimseid otsijaid, tuleb olla tänulik ja öelda: „Ahaa! Miski tuleb üles ja annab mulle võimaluse see tervendada.“ Ja see on märk edasiminekust, mitte tagasilangusest. Väga paljudel suurtel müstikutel on olnud palju kehalisi haigusi.
Teine raskus, mis sageli tekib, on termini „ego“ kasutamine „valesti tegemise“ fraasiga ühetähenduslikuna. Inimesed ütlevad: „ah, see on lihtsalt ego“. Tõe seisukohalt aga ei ole sellist asja nagu „lihtsalt ego“. Kuna see tähendaks, et on olemas üks koht, kus Jumalat ei ole. Vaadates seda, mida maailm või vaimne õpetus egoks nimetab, siis selle asemel, et seda hukka mõista, on ego see, mida me sel ajal usume. Ehk see on meie sisemise süütuse (arvuti kõvaketas) peale salvestatud programm (tarkvara). Ego ehk tarkvara, sotsiaalne teadvus ja programmeerimine on paigaldatud millelegi, mis ei ole ego, vaid on tõde ise ja puhas teadvus. Kui me mõtleme oma toitumisest, kui mittevaimsest või oma elustiilist või asjadest, mida elus teeme kui mittevaimsetest, siis on see lihtsalt teatud teadvuse tasandi peegeldus.
Need, kes on jõudnud väga kõrgele teadvuse tasandile, ei mõista midagi hukka. Nad kinnitavad, et teatud teadvuse tasanditel on omad tagajärjed ja teatud elustiil võib tuua sisemist valu ja kaebusi. See sõltub nüüd indiviidist, kas ta jätkab seda teed.
Kuigi me mõtleme, et räägime välisest maailmast, on see siiski sisemine seisukoht, kui teatud teadvuse tasand, millelt me valime olla millegagi ja valud ning agooniad, mis tulevad sellest, et me arvame oma ellujäämise olevat seotud sellega, mis on tõest üsna kaugel.
Progresseeruv valu ütleb meile, et oleme oma positsioonidel tõest kaugenemas aga mitte seda, et see on „vale“. Ei ole seega „valesti tegemisi“. Ei ole õiget või valet, võib öelda, et see on lihtsalt valulik ja ei toimi.

Kriitiline punkt kogu vaimses töös on olla valmis öelda tõtt. 
Väga sageli on selleks tõeks: „Ma ei tea,“ ja sellest „Ma ei tea“ ütlemisest tuleneb valmisolek alistuda Jumalale. 
Tõde tuleb alistumise (surrendering) läbi. 
Tõde ei põhjusta valu ja on ekslik teenida valu ja mõelda, et kannatused on kuninglik tee Valgustumiseni. 


Sellel pildil oleva sõna hirm (fear) võid asendada kõigi tänaste hirmu sünonüümidega: B12, raud, oomega 3, D vitamiin, valk, valu, väsimus, ja kõik haiguste nimed, mida sa elaes oled kuulnud... 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar